دسته بندی: دوره ی اول جشنواره – 1394

مجموع اخبار و اطلاعیه های دوره اول جشنواره – 1394 0

مجموع اخبار و اطلاعیه های دوره اول جشنواره – 1394

((به نام خدا)) فراخوان جشنواره ی داستان کوتاه حیرت (داستان خلّاقانه ی سال) مدرسه ی داستان نویسی حیرت، در راستای معرفی خلّاق ترین داستان نویسان کشور، برگزار می کند: اولین دوره ی جشنواره ی...